2. 12. 2011

Čo je treba vedieť o pôžičke na zmenku

Ak ste sa rozhodli požičať si peniaze prostredníctvom pôžičky na zmenku, mali by ste vedieť, aké musí mať zmenka náležitosti, aby bola platná.
Náležitosti zmenky sú:

     * Označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná
     * Bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu
     * Údaj splatnosti
     * Údaj miesta, kde sa má platiť
     * Meno toho, komu sa má platiť
     * Dátum a miesto vystavenia zmenky
     * Podpis vystaviteľa

Žiadateľ o pôžičku na zmenku musí vo väčšine prípadov spĺňať tieto kritériá:

     * Platný občiansky preukaz
     * Trvalé bydlisko na území SR
     * Zamestnanecký pomer

K žiadosti o
pôžičku na zmenku býva potrebné doložiť:

     * Platnú pracovnú zmluvu
     * Výpisy z účtu
     * Doklady o platení energií v domácnosti, či telefónne účty

Obľúbené príspevky