22. 3. 2013

Pôžičky pre živnostníkov - prvá pomoc pri kríze v podnikaní?

Ekonomická kríza nerobí problémy len „obyčajným ľuďom“, ale vo veľkom ovplyvňuje všetky sféry ekonomiky. Ak máte firmu, alebo živnosť, potom si iste viete predstaviť, čo to znamená. Každý rok skrachuje veľké množstvo živnostníkov, ale aj veľkých firiem. Ak sa napriek tomu chcete vrhnúť do podnikania, ale nemáte prostriedky, pôžičky pre živnostníkov môžu byť riešením tohto problému.

Takýto úver je určený v prvom rade tým podnikateľom, ktorí si potrebujú požičať menšie čiastky peňazí. To, či peniaze získate z banky, alebo z nebankovej spoločnosti záleží na Vašej situácii. Pôžičky pre živnostníkov sa vyskytujú aj v bankovom, aj v nebankovom sektore. Každý poskytovateľ pôžičiek má svoje podmienky nastavené inak, ale vo všeobecnosti platí, že budete potrebovať nasledovné potvrdenia a doklady:
  • daňové priznanie za niekoľko posledných rokov
  • pri vyšších pôžičkách budete musieť predložiť svoj podnikateľský plán a taktiež aj budete musieť dokladovať zámer využitia finančných prostriedkov
  • potvrdenie o tom, že momentálne nedĺžite peniaze štátnym inštitúciám

Ako to býva aj pri iných úveroch, banky majú prísnejšie pravidlá. Ak Vaše podnikanie nevynáša, alebo ešte len začínate a nemáte za sebou žiadnu históriu, tak sa môžete s pôžičkou od banky rozlúčiť. Banky väčšinou požičiavajú tým podnikateľom, ktorí už majú na miestnom trhu vybudované isté meno a postavenie a netopia sa v dlhoch...práve naopak, darí sa im, ale potrebujú financie na rozšírenie svojho podnikateľského zámeru. Práve takýchto klientov banky uprednostňujú a vedia im ponúknuť aj výhodnejšie úroky, keďže majú prehľad o ich finančnej minulosti a tým pádom idú do menšieho rizika. Oproti tomu práve začínajúci, alebo nie príliš prosperujúci živnostníci predstavujú veľké riziko, ktoré banky odmietajú v týchto ťažkých časoch v ekonomickej kríze podstupovať.

Potom živnostník nemá na výber a ak nutne potrebuje úver, bude sa musieť obrátiť na nebankový sektor. Ak sami seba radíte do tejto kategórie, v tom prípade Vám odporúčame si dôkladne preštudovať ponuku všetkých nebankových spoločností. Obracajte sa hlavne na známe firmy, ktoré už niekoľko rokov poskytujú pôžičky. Často sa stáva, že na trh vstúpi nový hráč, ktorý ponúkne výhodnejšie podmienky pri pôžičkách, ale častokrát to bývajú podvodníci. Preto túto prípravnú fázu nezanedbávajte a hľadajte referencie bývalých klientov, ktoré Vám spokytnú obraz o tom, aká Vami vybraná spoločnosť v skutočnosti je. Vďaka tomu sa vyhnete prípadným problémom, lebo akonáhle podpíšete zmluvu o pôžičke, len veľmi ťažko budete hľadať východisko z nepríjemnej situácie. Nebankový sektor je už tradične ústretovejší a viac otvorení voči menej bonitným klientom a to isté platí aj v prípade pôžičiek pre živnostníkov. Nemusí pritom ísť len o podnikateľov, ktorým sa vôbec nedarí a sú permanentne v strate, ale táto skupina zahŕňa aj začínajúcich živnostníkov, ktorí dostali zaujímavý nápad, ktorý by radi zrealizovali, ale žiaľ nemajú na neho peniaze. Banky sa väčšinou stavajú začínajúcim podnikateľom chrbtom, preto títo klienti musia využívať služby výhradne len nebankových spoločností, ktoré sú neslávne známe vyššími úrokmi za pôžičku spolu s poplatkami za vybavenie, či vedenie úveru.

Podľa účelu, na ktorý plánujete využiť požičané peniaze delíme pôžičky pre živnostníkov na:
  • krátkodobé pôžičky pre živnostníkov, ktoré pomáhajú pokryť prevádzkovú činnosť podnikania
  • dlhodobé pôžičky pre živnostníkov, ktoré sa poskytujú za účelom financovania podnikania

Takže to, či pôžičku získate a najmä kde ju získate záleží hlavne na dôvode, prečo si ju chcete vziať. Krátkodobé pôžičky, ktoré sa najčastejšie využívajú na pokrytie prevádzkových nákladov, na splatenie faktúr, alebo na naštartovanie podnikania sú zväčša doménou nebankového sektoru. Dlhodobé úvery, ktoré predstavujú investíciu, alebo rozšírenie podnikania predstavujú vyššie čiastky a tak sa s nimi stretnete hlavne v bankách.

Obľúbené príspevky